Precvičovanie slabozrakého očka

Dôležité je, aby dieťa začalo postihnuté oko používať. Preto sa zdravé oko dočasne zakrýva. Mozog tak nemá možnosť používať a uprednostňovať obraz zo zdravého oka a núti pracovať postihnuté oko, čo pomáha obnoviť jeho zrakové funkcie. Zdravé oko sa zakrýva rôznymi spôsobmi – prelepuje sa očnou náplasťou, používajú sa kontaktné šošovky alebo okluzory na okuliaroch.

 

Dôležitou súčasťou liečby sú tzv. pleoptické cvičenia, ktoré sa zameriavajú na rozvoj zrakových funkcií postihnutého oka – vnímanie svetelných podnetov, rozvoj farbocitu, zlepšenie orientácie v priestore, výcvik zrakovo-motorickej orientácie atď. Cvičenie prebieha nielen v ordinácii lekára, ale aj doma pomocou rôznych hier, pri ktorých musí dieťa namáhať tupozraké oko. Liečba tupozrakosti je dlhodobá a vyžaduje úzku spoluprácu medzi rodičmi a lekárom.

Podmienkou úspešnej liečby je nutnosť začatia liečby najlepšie do piatich rokov veku dieťaťa, kedy ešte nie je dokončený vývoj zrakového systému.

 

Odporúčame počas liečby okluzorom používať rôzne herné činnosti zamerané na jemnú motoriku a zlepšovanie koordinácie ruka-oko ako napr.:

- omaľovánky, kreslenie, nalepovanie samolepiek

- skladanie lega

- navliekanie korálikov

- skladanie puzzle

- modelovanie